Facebook ta paylaştweet leGoogle Plus ile paylaş
Ana Sayfa / 

Varlık Barışından yararlanan mükellefler incelenmeyecek

14.12.2016
Büyült
Küçült
Haberi Yazdır

Bilindiği üzere; “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun” ile 31/12/2016 tarihine kadar yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi veya yurt içinde bulunan varlıkların işletme kayıtlarına dahil edilmesi halinde bu varlıkların serbestçe tasarruf edilmesine yönelik önemli imkanlar getirilmişti. Mali af niteliğindeki bu kanunla mükelleflere tanınan haklardan varlık barışı dışındakilerin süresi Kasım ayında sona erdi. Kamuoyunda kısaca Varlık Barışı” olarak bilinen “BazıVarlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması”na ilişkin son işlem günü 31 Aralık 2016 olarak belirlenmiştir.

 

Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan; para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye getirilmesi halinde, bu varlıklar serbestçe tasarruf edilebilecek. Yurt dışından getirilen varlıklar, defter tutan mükelleflerce işletmelerine dahil edilebilecek. Bu kapsamda yapılan işlemler dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak ve bu varlıkların daha sonra işletmeden çekilmesi kar dağıtımı sayılmayacak. Bu işlemler nedeniyle herhangi bir vergi alınmayacak. Yurt dışı varlıklar Türkiye’ye getirilmeden yurt dışından kullanılmış kredi borçlarının ödenmesinde de kullanılabilecek. Varlıkların Yurda Getirilmesinden Maksat; 31/12/2016 tarihine kadar (bir veya birden fazla seferde), fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi, Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi veya menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının aracı kurumlara bildirilmesi olarak açıklanıyor.

 

Kurumlar, 6736 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 19/08/2016 tarihinden önce defterlerinde kayıtlı olan sermaye avanslarını yurtdışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye’ye getirmek suretiyle karşılamış olması halinde, bu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla madde hükmünden yararlanacaklar. Yurt dışı varlıklar, Türkiye’ye getirilmeden yurt dışından kullanılmış kredi borçlarının 31/12/2016 tarihine kadar ödenmesinde kullanılabilecek veya işletmeye dahil edilebilecekler.

 

Yurt içindeki varlıkların beyanında; gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve yurt içinde bulunan; para,  altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlar ile taşınmazlar 31/12/2016 tarihine kadar işletme kayıtlarına dahil edilebilecek (yurt dışına oranla yurt içi beyanlarında taşınmazlarilave edilerek kapsam daha geniştutulmuş).

 

Yurt dışı ve/veya yurt içi varlıkların Türkiye’ye getirilmesi veya işletme kayıtlarına dahil edilmesi halinde; bu varlıklar vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmayacak. Bu varlıkların daha sonra işletmeden çekilmesi kar dağıtımı sayılmayacak. Söz konusu varlıkların kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ortaklara dağıtılması durumunda; kar dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacak, gerçek ve tüzel kişi ortaklar tarafından elde edilen bu tutarlar vergilendirilmeyecek. İşletmeye dâhil edilen varlıklar kar dağıtımı sayılmaksızın işletmeden çekilebilecek.

 

Maliye Bakanlığı iş aleminin tereddütlerini gidermek amacıyla 02/12/2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 Seri Nolu Genel Tebliğ ile Bakanlığa iletilen hususları da dikkate alarak, ilave açıklamalar yaptı ve mükelleflerin tereddütlerini gidermeye çalıştı. Bakanlık vergi incelemesi ve tarhiyatı ile araştırma, inceleme, soruşturma ve kovuşturma yapılmaması konusunda güvence verdi. Tebliğde bu güvenceye ilişkin çok açık ve net ifadeler yer alıyor. 

 

Tebliğde yer alan açıklamalara göre; varlık barışı kapsamında yapılan işlemler nedeniyle hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezası kesilemeyecek.

Kapsama giren varlıkların Türkiye’ye getirilmesi nedeniyle, ithalde alınanlar da dahil olmak üzere her türlü vergi, resim, harç ve fon yönünden herhangi bir inceleme ve tarhiyat yapılamayacak, ceza kesilemeyecek.

 

Yurt dışından getirilen söz konusu varlıklar nedeniyle, hiçbir şekilde geçmişe dönük bir vergi incelemesi yapılmayacağı gibi başka suretlerle de hiçbir vergi türü yönünden tarhiyat yapılmayacak. Bu kapsamda, Türkiye’ye getirilen varlık sebebiyle geçmişte elde edilmiş olabilecek kazanç ve iratlar ile söz konusu varlıkların iktisabında kullanılan kaynaklar nedeniyle geçmişe dönük bir vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağı gibi bu kişilerden Türkiye’ye getirilen varlıklara ilişkin hiçbir şekilde bilgi talebinde de bulunulamayacak. 

 

Ayrıca, yurt dışından getirilen söz konusu varlıklar nedeniyle hiçbir şekilde diğer mevzuat kapsamında da herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma söz konusu olmayacak. Türkiye’ye getirilen varlıklar veya bu varlıklara ilişkin bildirimler, mevzuatımızda yer alan diğer düzenlemeler bakımından herhangi bir araştırma, inceleme veya soruşturma kapsamında değerlendirilemeyecek. 

 

Yurt dışından varlığı Türkiye’ye getirenin tüzel kişi olması halinde, sırf getirilen bu varlıklar nedeniyle bu tüzel kişinin kanuni temsilcileri, ortakları ve vekilleri ile bunların ortak oldukları şirketler hakkında da vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezası kesilemeyecek.

 

Yurt dışından varlığı Türkiye’ye getirenin gerçek kişi olması halinde, sırf getirilen bu varlıklar nedeniyle bu gerçek kişinin yönetiminde bulunduğu veya ortak olduğu şirketler hakkında da vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezası kesilemeyecek.

Türkiye’ye getirilen varlıklar ve bu varlıklara ilişkin bildirimlerde yer alan bilgiler ve diğer belgeler de sır ve mahremiyet kapsamında değerlendirilecek.

 

Varlık barışı ile ilgili olarak daha önce üç defa yasal düzenleme yapılmıştı. Bu yasal düzenlemelerin hepsinde az da olsa vergi vardı. Bu defa 6736 sayılı Kanunla getirilen son düzenlemede hiç vergi istenmiyor. Diğer taraftan önceki düzenlemelerde incelenmeme garantisi yeterince açık değildi. Görüldüğü üzere Maliye Bakanlığı bu defa işi sıkı tutuyor. Hangi ülkeden ve hangi miktarda varlık getirilirse getirilsin vergi alınmayacağı gibi asla inceleme yapılmayacağının altı çiziliyor. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve politik şartlar göz önüne alındığında varlık barışı sonuçları itibariyle son derece önemli bir düzenlemedir. Ülkemiz ve mükelleflerimiz için başarı ile sonuçlanmasını yürekten diliyorum.

 

Her türlü hakkı saklıdır.

Yorumlar - Toplam ( 0 ) Yorum Yapıldı.

Adınız *

Yorum Yaz

yükleniyor...

 Yorumlar

Henüz Yorum yapılammış. ilk yorumu yapan siz olun...

Yazarlar
Website Security Test