Facebook ta paylaştweet leGoogle Plus ile paylaş

İşimiz kolay değil... (2)

18.5.2017
Büyült
Küçült
Haberi Yazdır

Geçen yazımda, 2019 yılına kadar, durmaksızın çalışacak, devamlı halkla temas kuracak, gerçekleri anlatacak, geniş tabanlı bir “Demokrasi Platformu” kurulmasının, aciliyetini ve zaruretini arz etmiştim.

Bu platform; hemen bir çalışma planı yapmalı; öncelikleri tespit etmeli ve (detayları ile birlikte) söz konusu projeleri, halka anlatmalıdır.

B- Neler öncelikli olabilir?

1- Cumhurbaşkanı adayının tespiti ve halka benimsetilmesi:

İki yıl çabuk geçer. AKP’nin adayı bellidir. Ülkeyi ne hale getireceklerini de gizlememektedirler. Bu bakımdan, Demokrasi Platformu, halkın benimseyeceği, dürüst, birikimli, hukuka ve demokrasiye saygılı, din dahil hiçbir değerimizi istismar etmeyen, sözüne güvenilir, bir aday tespit etmelidir.

CHP ilk turda buna yanaşmayabilir. Ama hiç olmazsa 2. turda, müşterek hareket etme konusunda, mutabakat sağlanmalıdır.

Adayımız, ilk etapta aşağıdaki hususları dile getirmelidir;

 1. a) TBMM ve yetkileri iade edilecektir. Kanun yapma, bütçe tanzimi, yargı vb. önemli makamlara tayinler, TBMM’ye ait olacaktır.
 2. b) Saray boşaltılacak, tekrar Çankaya’ya dönülecektir. Saray, sırtımıza kambur olmaktan çıkartılacaktır.
 3. c) Cumhurbaşkanı kesinlikle bir partiye üye olmayacaktır.
 4. d) Tüm lüks, israf, saltanat, kamu malı yağması vb. kapılar kapanacaktır. Tasarruf tedbirleri titizlikle uygulanacaktır.
 5. e) Tüm tayinlerde; liyakat sistemi esas alınacaktır. Torpil, kayırma vb. yollar sona erdirilecektir.
 6. f) Devlet Planlama Teşkilatı, en geniş biçimde, tekrar kurulacaktır. Ayrıca; çok geniş kapsamlı bir “ArGe ve Proje Üretim Müsteşarlığı” ihdas edilecektir. Yurt içindeki ve dışındaki parlak beyinler, her türlü imkan sağlanarak, buralarda istihdam edilecektir. Beyin göçü önlenecektir.
 7. g) Cumhurbaşkanı ve tüm akrabaları, mal beyanı verecektir.
 8. h) Tekrar; parlamenter sisteme ve kuvvetler ayrılığı uygulamasına dönülecektir. 16 Nisan’da değiştirilen Anayasa’daki hükümler, eski haline getirilecektir.
 9. i) AKP dönemindeki tüm rüşvet ve yolsuzluklar; şaibeli ihale ve özelleştirmeler, Hazine arazisi yağmaları vb. konular tek tek incelenecek, sorumlular yargı önüne çıkarılacaktır. Bunun için; geniş kapsamlı, güçlü bir denetim düzeni kurulacaktır. Yüksek Denetleme Kurulu güçlendirilecek; Sayıştay’a yetkileri iade edilecek; Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu, Teftiş Heyeti ve Kontrolörlük Teşkilatı, yeniden hayata geçirilecektir. Tüm kamu kurumlarının yönetiminde ve denetiminde, mutlaka denetim elemanları ve yeminli mali müşavirler görev alacaktır. Tam anlamı ile, şeffaf bir düzen kurulacaktır.
 10. j) OHAL kaldırılacaktır. Tüm mağdurların, mazlumların hakları ve varlıkları iade edilecektir. (Suçu sabitlenenler hariç.) Tutuksuz yargılamalar esas olacaktır. Yargı, politikacılardan talimat almayacaktır.
 11. k) Silahlı Kuvvetlerimiz ve Polisimiz güçlendirilecektir. Askeri disiplin ve emir komuta zinciri, tekrar kurulacaktır. Harp okulları ve askeri liseler açılacaktır. Askeri hastaneler iade edilecektir.
 12. l) Ahlaki dejenerasyonla ve kültür erozyonu ile, en geniş biçimde mücadele edilecektir.
 13. m) Varlık Fonu kaldırılacaktır.
 14. n) Parası ve diploması olanların Türkiye’yi terk etmemesi için ortam oluşturulacaktır.

2- Projelerin hazırlanması...

Bunları hazırlamak için; yurt içindeki ve dışındaki bilgili, tecrübeli kişilerin tümünden yararlanılacaktır. Danışman kadrosuna, politika değil, ehliyet hakim olacaktır. DPT ve ArGe Merkezi, yoğun bir şekilde faaliyet gösterecektir. Bu çerçevede;

 1. a) Yargı, Vergi, Eğitim (Üniversite reformu dahil, yüksek teknolojiyi esas alan, rektör ve dekanları bağımsız kılan), bütçe, sanayi, tarım, madencilik, enerji, finans, Güneydoğu, engelliler, sosyal güvenlik, istihdam, teşvik, KOBİ Kur, ithalat/ihracat, Gümrük Birliği, AB, vb. politikaların esasları tespit edilecektir.
 2. b) Bağımsız ve tarafsız yargı düzeni: Fikir, ifade, inanç, teşebbüs hürriyetleri ile can ve mal güvenliklerinin sağlanması; terörün önlenmesi; gümrük kaçakçılıklarının engellenmesi; işgal altındaki adalarımızın ve kayalıklarımızın kurtarılması; köyden şehre göçün önlenmesi; Suriyelilerin geri gönderilmesi; vergide ve istihdamda kayıt dışılığın önlenmesi; Turquality, risk sermayesi, risk sigortası; açık ve şeffaf bir ihale düzeni, müteahhitlik kanunu; kışla, okul ve camilerin politikadan arındırılması; konularında alınacak tedbirler ve uygulamalar tespit edilecektir.
 3. c) Siyonist Evangelist Çetesinin, Türkiye üzerindeki oyunlarının engellenmesi; gıda, GDO, gübre, ilaç, zirai ilaç terörlerinin önlenmesi; geleneksel tarıma dönüşü, endüstriyel tarım tuzağından kurtuluşu; sağlayacak projeler üretilecektir. Topraklarımız bunlara kiralanmayacaktır.
 4. d) Enkaza dönüşen devlet bürokrasisinin; Diyanet teşkilatının; TRT, AA, Basın İlan Kurumu, RTÜK, SPK, BDDK, TMSF vb. kurumların ıslahı sağlanacaktır.
 5. e) Gençlerimize, gerçek İslam öğretilecektir. Din bezirganlarının yalanları anlatılacaktır. İlim olmadan, imanın da zayıf kalacağı ispatlanacaktır. Yüksek teknoloji hevesi verilecektir. İmam hatipler tam anlamı ile ıslah edilecek; hem dini, hem de teknolojik bilgiler öğretilecektir. Ticari ve politik amaçlarla kirlenen bazı cemaatler konusunda uyarılacaklardır.
 6. f) Milli çıkarlarımıza uygun, bağımsız, uzun vadeli, itibar kazandıracak, dış politika stratejileri tespit edilecektir. ABD/İsrail güdümü terk edilecektir.
 7. g) Yeni bir seçim kanunu getirilecektir. (Ms. Dar bölge 2 turlu seçim, yüzde 5 baraj, 350 milletvekili, Türkiye milletvekilliği, gibi). Politikaya da etik kuralları getirilecektir. Tayin, terfi, torpil, iş ve ihale takibi, rüşvet düzeni engellenecektir.

Devamlı istişarelere ve araştırmalara dayanan; Büyük, Bağımsız, Demokratik Türkiye idealine kenetlenmiş; bir çalışma dönemi yaşanmalıdır.

İşimiz zordur. Zira, AKP iktidarı, A’dan Z’ye her şeyi bozmuştur. Ancak vatan sevgisi, her şeyin üstesinden gelmemize yeterlidir...

Hatırlatma: Cumhurbaşkanının, Başbakanın ve bazı bakanların; “Kimsenin aklına ihtiyacımız yok” sözlerini, hayretle izliyorum.

“Akıl akıldan üstündür”, “Akıllı adam, kendisinden daha akıllı kişilerin aklından yararlanan insandır” deyimlerini ve “Cenabı Hakk (cc) sevdiği yöneticilerine, açık sözlü danışmanlar lütfeder. Sevmediklerine de dalkavukları musallat eder” Hadisi Şerifini, hatırlatırım.

Kaldı ki; Ülkemizi getirdikleri perişanlık tablosu da, pek akıllı olmadıklarının, açık göstergesidir.

Her türlü hakkı saklıdır.

Yorumlar - Toplam ( 1 ) Yorum Yapıldı.

Adınız *

Yorum Yaz

yükleniyor...

 Yorumlar

Hayrı Dokunan

24.05.2017 - 16:48
HAYAL İÇİNDE ( VE HEP AYNAya bakarak ) geçti ömrüm ; İyi ki CHP ve Mülkiye Varmış
Yazarlar
Website Security Test