Facebook ta paylaştweet leGoogle Plus ile paylaş

Yurtdışı organize sanayi bölgesi için yol haritası

1.5.2020
Büyült
Küçült
Haberi Yazdır

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun Ek-4’üncü maddesine göre; Organize Sanayi Bölgesi  (OSB) tüzel kişiliklerinin veya Türkiye’de yerleşik şirketlerin yetkili organlarınca karar alınması hâlinde yurtdışında OSB kurulmasına, kurulmuş olanlara ortak olunmasına ve bu OSB’lerin işletilmesine Cumhurbaşkanınca izin verilebilir. Aynı zamanda, yurt dışında kurulan OSB’lerin kuruluş ve işletilmesine ve bu OSB’lerde Türkiye’de yerleşik şirketlerce yapılacak yatırımlara yönelik Devlet yardımlarına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Nitekim 14 Nisan 2020 tarihli 31099 sayılı Resmi Gazetede, yukarıda yer alan madde dayanak gösterilerek Yurt Dışında Organize Sanayi Bölgesi Kurulması İşletilmesi ve Bu Kapsamdaki Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Karar dayanak alınarak bir yol haritası çıkartılacak olursa;

1. Kararın kapsamı nedir?

Karar; OSB tüzel kişiliklerinin veya Türkiye'de yerleşik şirketlerin yetkili organlarınca karar alınması durumunda;  yurt dışında OSB kurulması ile kurulmuş olanlara ortak olunmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Bununla birlikte, yurtdışında kurulacak OSB’lerin işletilmesine ve Türkiye'de yerleşik şirketlerce bu OSB'lerde yapılacak yatırımlara yönelik devlet yardımlarına ilişkin usul ve esaslara işaret edilmektedir.

2. Yurtdışı OSB’ler için dikkate alınan ilkeler var mı?

Karar kapsamında; yurtdışı OSB’lerim kurulumunda ve verilecek desteklerde dikkate alınacak ilkeler belirlenmiştir. Buna göre; kurulacak OSB’nin, Türkiye’nin; kamu politika belgelerinde yer alan hedef ve stratejilere uygun olması, dış ticaretine katkı sağlaması, yatırım ortamını iyileştirmesi, uluslararası düzeyde marka değerini artırması, OSB uygulama deneyiminin yaygınlaştırılması, ülkemizdeki yatırımların katma değerini artıracak nitelikte olması esasları dikkate alınacaktır.

3. Hangi OSB’ler ve şirketler yurt dışında OSB kurabilir?

OSB tüzel kişiliklerinin yurt dışında OSB kurabilmesi, işletebilmesi ve/veya kurulmuş olanlara ortak olabilmesi için OSB'nin Genel Kurul ile yönetilmesi ve 25 milyon TL'den az olmamak üzere öz sermayeye sahip olması gerekir.

Aynı şekilde; Türkiye'de yerleşik şirketlerin yurtdışında OSB kurabilmesi için de; öncelikle bir anonim şirket olmaları gerekmektedir. Öz sermayelerinin de yine aynı tutardan az olmaması gerekmektedir.

Belirtmek gerekir ki; bu tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılacaktır.

4. Başvuru kapsamında neler olmalı?

Kurulacak, işletilecek veya ortak olunacak yurt dışı OSB'nin bulunduğu ülkede söz konusu bölgenin ulaşım hatlarına bağlantısına, altyapı ve üst yapının temel ihtiyaçlarına dair ana (master) planına, bölgenin işletilmesi, tanıtılması ve geliştirilmesi hakkında işletme planına, alanın sanayi alanı olduğunu gösterir belgeyi içeren ve değer zinciri analizi ile kurulacak OSB'nin Türkiye’nin üretim yapısı ile bağlantısına ilişkin fınansal, ekonomik ve teknik analizleri içeren fizibilite raporuna başvuru kapsamında yer verilecektir. Vurgulamak gerekir ki; yatırım yapılacak ülke ile gizlilik anlaşması bulunması halinde, fizibilite raporunda gizlilik anlaşması kapsamına giren belgeler talep edilmeyecektir. Bu noktada başvuru öncesi bir gizlilik anlaşması olup olmadığı incelenmelidir.

5. Nereye başvuruda bulunulacaktır?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuruda bulunulacaktır.

6. Yurtdışında kurulacak OSB hangi mevzuat çerçevesinde işletilecektir?

Kurulacak OSB; kurulduğu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında, varsa OSB'lerin kuruluşu ve işletilmesi konusunda prensipler, uygulamalar ve anlaşmalar öncelikli olmak üzere, kurulduğu ülkenin mevzuatı çerçevesinde işletilir.

7. Yurtdışında kurulacak OSB için devlet yardımları nelerdir?

Yurt dışında OSB kuracak, kurulmuş olanlara ortak olacak veya işletecek OSB’lere ve Türkiye'de yerleşik şirketlere; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın mevcut imkânları çerçevesinde eğitim verme, danışmanlık sağlama gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere ilişkin teknik destek verilebileceği belirtilmiştir.

Yurt dışında OSB kuracak, kurulmuş olanlara ortak olacak veya işletecek OSB tüzel kişiliklerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine göre kredi verilebilecektir. Kredilendirilmesi uygun görülen projeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanlığına teklif edilecektir.

8. Kredi faiz oranları ve geri ödeme koşulları nasıl olacak?

Karara göre; kredi faiz oranları ve geri ödeme koşulları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanarak yürürlüğe konulan Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri Projeleri Ödeneklerinin Kullanımı ve Kredilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslara göre gelişmiş iller için belirlenen oran ve sürelerde uygulanacaktır.

9. Kararda kredinin güvencesi konusu nasıl açıklanmış?

Kararda, bakanlık kredisi kullanarak yurt dışında OSB kuracak, kurulmuş olanlara ortak olacak veya işletecek OSB'lerin, kredinin güvencesini oluşturacak arsa ve arazilerin, kredi lehdarı tarafından detaylı bir dökümünü, bankaya onaylı listelerle bildireceği belirtilmiştir. Banka, listelerde belirtilen arsa ve araziler üzerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına gerekli teminatı oluşturacaktır.

Henüz mülkiyetinde arsa bulunmayan OSB’ler ve mülkiyetindeki arazileri kredinin güvencesini karşılamayan OSB'ler için ise teminat, OSB'ye ait gayrimenkuller ve OSB'nin diğer gelirleri üzerine bloke konularak da tesis edilebilecektir.

10. İhtilafların çözümü nasıl olacak?

Karar kapsamında “tahkim anlaşmaları” başlıklı bir madde bulunmaktadır. Buna göre;  Türkiye'de yerleşik şirketlerin ve kurulu OSB'lerin, yurt dışında kurulacak, ortak olunacak veya işletilecek OSB'ler nezdinde, iş ve işlemleri gerçekleştirirken doğmuş veya doğacak olan ihtilafların çözümü için, anılan yabancı ülkenin ilgili mevzuatının izin verdiği şekilde, anlaşmalara tahkim şartını eklemeleri veya ayrı tahkim anlaşmaları akdetmeleri, esas alınmıştır. Karar, bu konuda tahkim kurumunu tercih eder noktadadır.

Her türlü hakkı saklıdır.

Yorumlar - Toplam ( 0 ) Yorum Yapıldı.

Adınız *

Yorum Yaz

yükleniyor...

 Yorumlar

Henüz Yorum yapılammış. ilk yorumu yapan siz olun...

Diğer Yazarlar

Günlük Burç Yorumları 7 Mart 2021 Pazar. Aşk. Astroloji tüm burçlar ve yükselenleri.

Gazeteci yazar Murat Kışlalı, GÖZLEM’in ülke gündemindeki olay ve gelişmelerle ilgili sorularını cevapladı. Kışlalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İnadına yapacağız” dediğ...

Yazarlar
Website Security Test