Facebook ta paylaştweet le

COVID-19 surecinde erken atılan başlıklar

22.5.2020
Büyült
Küçült
Haberi Yazdır

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 07.05.2020 tarihinde yayınlanan 2020/12 sayılı Genelge kapsamında; Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid-19’un salgın bir hastalık olarak ilan edildiği belirtilmiş ve 5510 sayılı Kanun’un 15. maddesindeki “sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir” denilmiş; “COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerekmektedir.” ifadesine yer verilmiştir.

SGK’nın ilgili Genelgesi akabinde, yayınlarda “Covid-19 iş kazası değildir” şeklinde “erken atılan başlıklar” yer almıştır ve bu tip kesin yargıların kamuoyu nezdinde suni algılar oluşturduğu düşünülmektedir.

İş Kazası kavramı, Kanunlarımızla düzenlenmiştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. Maddesine göre; İş Kazası;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 3. maddesinde ise İş Kazası “İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay” şeklinde tanımlanmaktadır.

Elbette; dünya bir bulaşıcı hastalık etkisindeyken işçinin; Covid-19’a yakalandığı tüm durumların iş kazası olarak kabul edilmesi söz konusu değildir. Ancak; kaza ile işçinin ifa ettiği iş arasında bir nedensellik bağı var ise; işçinin işverene ait işin görülmesi esnasında Covid-19’a yakalandığı açık ise; iş kazası nitelendirilmesi yapılabilecektir, zira bu nitelendirme Kanunun ışığında yapılabilmektedir.

Konuyla ilgili henüz Covid-19 özelinde emsal teşkil eden bir yargı kararı bulunmamaktadır ve her olayın kendi somut koşullarında değerlendirileceği açıktır. SGK’nın kabulünün ne olduğundan ziyade, yargılamalardaki incelemelerin nasıl şekilleneceği önem arz edecektir. Örneğin Yargıtay21. Hukuk Dairesi’nin 2018/4784 E, 2019/5886 K. sayılı kararında “sigortalının (…….) gemide çalışırken geçirdiği kalp krizine bağlı olarak vefat ettiği, olayın SGK tarafından iş kazası olarak kabul edilmemesi üzerine açılan iş kazası tespit davasında olayın iş kazası olarak tespitine karar verildiği ve kararın temyiz incelemesinden geçerek kesinleştiği...” İfadesi bulunmaktadır. Bu bakımdan SGK’nın iş kazası olarak kabul etmediği bir olayın yerel mahkeme ve/veya Yargıtay nezdindeki incelemelerde iş kazası olarak kabul edilebileceği ihtimali göz ardı edilmemelidir.

Hal böyle iken, konunun, kamuoyunda “SGK Genelgesi uyarınca Covid-19 iş kazası değildir” şeklinde bir kesin hükümle ele alınmasının son derece tehlikeli olduğu; işverenler nezdinde suni bir algı yarattığı düşünülmektedir.

Olağanüstü günlerden geçerken; olağanüstü kesinlikte yargılara varmanın “öyledir” veya “değildir” şeklinde peşin hüküm vermenin yersiz olduğunu, özellikle kanunla düzenlenmiş konularda mahkemelerin verecekleri kararların yol gösterici olacağını ifade etmek gerekir. 

Bu süreçte de, işverenlerin her türlü tedbiri alarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Yeni Tip coronavirüsle Mücadele Kapsamında İş Yerlerinde Alınacak Önlemlere İlişkin Kılavuzuna ve duyurularına uyarak hareket etmesi, hem işçinin hem de işverenin menfaatine olacaktır. 

Belirtmek gerekir ki; haberin girişinin ve gövdesinin oluştuğu günlerden geçerken, iddialı başlıklar atmak için aceleci davranılmaktadır.

Her türlü hakkı saklıdır.

Yorumlar - Toplam ( 0 ) Yorum Yapıldı.

Adınız *

Yorum Yaz

yükleniyor...

 Yorumlar

Henüz Yorum yapılammış. ilk yorumu yapan siz olun...

Yazarlar