Facebook ta paylaştweet leGoogle Plus ile paylaş

Covid-19 Döneminde Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Sınırlandırılmalar

25.9.2020
Büyült
Küçült
Haberi Yazdır

Covid-19 nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda, 17.04.2020 tarihli, 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 Sayılı Yeni Coronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) uyarınca, sermaye şirketlerinde kâr payı dağıtımına bir takım sınırlamalar getirilmiş durumdadır.

Buna doğrultuda, sermaye şirketlerinde,

A- 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilecektir.

B-  Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecektir.

C- Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir.

D- Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşan kısma ilişkin ödemeler sınırlama süresi sonuna kadar ertelenecektir.

Belirtmek gerekir ki; yukarıda anılan sınırlandırma Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler bakımından uygulanmayacaktır.

Yukarıda anılan sınırlama 30.09.2020 tarihine kadar geçerliyken; 18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, sermaye şirketleri bakımından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13. Maddesi’nin 1. fıkrası ile getirilen kâr payı dağıtım sınırlamaları 3 aylık süre ile uzatılmıştır.

Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığı kâr payı dağıtımına dair kısıtlamalara ilişkin istisnai durumları“6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de” (“Tebliğ”)düzenlemiştir ve kâr payı dağıtımı sınırlamasına istisnalar getirilmiştir.

Belirtmek gerekir ki; Tebliğ’de yer alan istisnalar doğrultusunda kâr payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi için Ticaret Bakanlığı’nın uygun görüşünün alınması zorunludur. Söz konusu uygun görüş başvurusu kapsamında; genel kurul yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği, şirketin hesap dönemine ilişkin finansal durum tablosu ile kâr veya zarar tablosuna ek olarak aşağıdaki belgeler Bakanlık İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne sunulmalıdır.

Tebliğ kapsamında, aşağıdaki şartları sağlayan şirketler, Ticaret Bakanlığı’nın uygun görüşünün alınması kaydıyla, kâr payı dağıtımına yönelik sınırlamalar bakımından istisna sayılacaktır:

a) Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi uyarınca nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam edenler ile 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20’nci maddesi ve ilgili Kararlar uyarınca Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç, 120.000 Türk Lirası ve altında kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler,

Bu durumda Bakanlık İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne yapılacak başvuruda, kâr payı dağıtımı yapılacak şirketlerde; anılan bentte belirtilen desteklerden yararlanılmadığına ilişkin ilgili kurumlardan alınacak tevsik edici belgenin sunulması da gerekmektedir.

b) Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının, Kanun hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler,

Bu durumda Bakanlık İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne yapılacak başvuruda, dağıtılacak kâr payının yarısından fazlasını alma hakkı olanların başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt yükümlülüğünü tevsik edici belgenin sunulması da gerekmektedir.

c) Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürenin sonuna kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler. Bu durumda, pay sahiplerinin ifa yükümlülüklerini aşan tutara ilişkin ödemeler sınırlama süresinin sonuna kadar ertelenir.

Bu durumda Bakanlık İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne yapılacak başvuruda, kâr payı dağıtımı yapılacak şirketlerde; kredi sözleşmeleri ve proje finansman sözleşmeleri kapsamında ifa yükümlülüklerini tevsik edici belgenin sunulması da gerekmektedir.

Yukarıdaki anlatımlar dairesinde, 18.09.2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sermaye şirketlerinin kâr payı dağıtımı sınırlaması, 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmış durumda olduğundan; 31.12.2020 tarihine kadar kâr payı dağıtımı yapmak isteyen şirketlerin, Türk Ticaret Kanunu ve Tebliğ kapsamındaki esasları göz ardı etmemeleri, istisnalar bakımından Ticaret Bakanlığı’nın uygun görüşünü almaları ve konuya ilişkin güncellemeleri takip etmeleri icap etmektedir.

Her türlü hakkı saklıdır.

Yorumlar - Toplam ( 0 ) Yorum Yapıldı.

Adınız *

Yorum Yaz

yükleniyor...

 Yorumlar

Henüz Yorum yapılammış. ilk yorumu yapan siz olun...

Diğer Yazarlar

Günlük Burç Yorumları 8 Mart 2021 Pazartesi. Aşk. Astroloji tüm burçlar ve yükselenleri.

Günlük Burç Yorumları 7 Mart 2021 Pazar. Aşk. Astroloji tüm burçlar ve yükselenleri.

Gazeteci yazar Murat Kışlalı, GÖZLEM’in ülke gündemindeki olay ve gelişmelerle ilgili sorularını cevapladı. Kışlalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İnadına yapacağız” dediğ...

Yazarlar
Website Security Test