Facebook ta paylaştweet le

Odalara ve Borsalara İlişkin Yönetmelik Değişiklikleri

23.1.2021
Büyült
Küçült
Haberi Yazdır

20/01/2021 tarihli 31370 sayılı Resmi Gazete’de;

  1. a) Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
  2. b) Borsa Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
  3. c) Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
  4. d) Oda Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
  5. e) Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
  6. f) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
  7. g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.

Yukarıda anılan mevzuat değişiklikleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (“TOBB”) ile TOBB’a bağlı oda ve borsaların işleyişlerinde, iş ve işlemlerinde çeşitli düzenlemelere gidilmiştir. İşbu çalışma kapsamında ilgili düzenlemelere ilişkin dikkat çeken değişiklikler ele alınacaktır.

Buna göre; öncelikle, ilgili Yönetmeliklerde yer alan Bakanlık ibaresi  “Sanayi ve Ticaret Bakanlığını” ifade etmekte iken, söz konusu Bakanlık tanımı “Ticaret Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile

Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında,

Disiplin işlem ve kararına konu teşkil edecek fiil ve hallerde bulunmuş olan bir üye hakkında, aynı fiil ve hallerden dolayı ceza mahkemesinde dava açılmış olması, disiplin soruşturması açılmasını, disiplin cezası verilmesini ve uygulanmasını engellemeyecek durumdadır. Bu düzenlemeye “çalışma alanı aynı başka bir oda veya borsa tarafından disiplin soruşturması açılmış bulunması” durumunun da disiplin soruşturması açılmasını, disiplin cezası verilmesini ve uygulanmasını engellemeyeceği hususu eklenmiştir. Para cezasını gerektiren fiil ve haller arasına, “Sigorta Acenteleri İcra Komitesi ile Sigorta Eksperleri İcra Komitesince alınan kararlara riayet etmemek” hususu ilave edilmiştir.

Borsa Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, “talep üzerine veya resen kaydın silinmesi” başlıklı maddeye ilave edilen ifade doğrultusunda, ticari faaliyeti devam etmekle birlikte, borsa üyesi olma niteliğini kaybedenlerin kaydı da, bu durumun öğrenilmesi üzerine yapılacak inceleme sonucu düzenlenecek tespit raporuna istinaden yönetim kurulu kararıyla silinebilecektir.

Borsa Muamelat Yönetmeliğinde ve Oda Muamelat Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle,

Toplantı davetiyeleri ile gündemlerin üyelere gönderilmesi bakımından, üyelerce önceden yazılı olarak beyan edilen iletişim kanallarına faks, kısa mesaj, e-posta gibi ispatı mümkün elektronik iletiler ile gönderim imkânı ilave edilmiştir.

Toplantı gündeminin görüşülmesine başlanılıncaya kadar toplantıların gündemine yeni maddeler eklenmesi yönünden, yönetim kuruluna da meclis başkanlığına yazılı talepte bulunma hakkı tanınmıştır.

Organ üyelerinin iradelerinin toplantılara sağlıklı bir şekilde yansıması ve toplantılara ilişkin sistem ve ağ güvenliğinin sağlanması şartıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, meslek komitesi, meclis, yönetim kurulu ve disiplin kurulu, toplantıları elektronik ortamda da yapılabilecektir.

Karar özetleri açısından yapılan revizyon ile karar özetleri“sesli ya da görüntülü” şekilde elektronik cihazlarla kayda alınabilecektir. Bununla birlikte, meclis üye sayısının 40’tan fazla olması halinde meclis toplantılarında; görüşmeler elektronik cihazlara kaydedilecektir.

Toplantıya katılmamanın sonuçları açısından, özürlü veya özürsüz olarak altı ay içinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayan meslek komitesi, meclis, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri ile şube meclisi ve şube yönetim kurulu üyeleri organ (meslek komitesi, disiplin kurulu, meclis ve yönetim kurulu) kararı aranmaksızın üyelikten çekilmiş sayılacaktır. 

Meclis/şube meclisi, üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren yapacağı ilk toplantısında üyeleri arasından hesapları inceleme komisyonunu seçecektir, bununla birlikte 20/01/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklikler doğrultusunda, bu komisyon üyelerinin yönetim kurulu üyesi olmamaları gerekmektedir.  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında; oda ve borsa organ seçimlerine seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek için; seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olma koşulu getirilmiştir.

Ayrıca, yine aynı Yönetmelik ile“oda ve borsa organ seçimlerinin herhangi bir sebeple durdurulması veya iptal edilmesi nedeniyle Birlik Genel Kurul delegelerinin seçilememiş olması, Birlik organ seçimlerinin zamanında yapılmasını engellemez” şeklindeki ifadeye, oda ve borsa organ seçimlerinin ertelenmesi hususu da eklenmiş ve oda ve borsa organ seçimlerinin ertelenmesi durumunun da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organ seçimlerinin zamanında yapılmasını engellemeyeceği yönetmelik kapsamına dâhil edilmiştir.

Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında; yıllık aidat tahakkuk işlemleri şubat ayı sonuna kadar yapılacaktır. Bununla birlikte, "bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidat, o yıl için belirlenmiş bulunan yıllık aidat tavanının 20 katını geçemez." ifadesi, "uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının 10 katını" şeklinde düzenlenmiştir.

20/01/2021 tarihinde yayımlanan Yönetmeliklerin tamamı yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. Borsa Muamelat Yönetmeliği ve Oda Muamelat Yönetmeliği değişiklikleri doğrultusunda, yürürlük tarihi itibarıyla hesapları inceleme komisyonunda görev yapmakta olan yönetim kurulu üyelerinin yerine, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde meclis tarafından yeni üyeler seçileceği hükme bağlanmıştır.

İlgili düzenlemeler kapsamında, bilhassa Covid-19 pandemisi ile iş yaşamının bir parçası haline gelen teknoloji kullanımının ve elektronik yolla yapılan oturumların, salgın sonrasında da mevzuatta yer alarak, başvurulacak yöntemlerden olacağı gözlemlenmektedir. Bununla birlikte yine toplantı davetlerinin ve gündem iletimlerinin elektronik araçlar kullanılmak vasıtasıyla yapılabileceği mevzuatta yer bulmuştur. Bu durumda, odaların ve borsaların yanı sıra, üye şirketlerin de teknolojik alt yapılarını ve yatkınlıklarını bu çerçevede geliştirerek dizayn etmeleri önem arz etmektedir.

Her türlü hakkı saklıdır.

Yorumlar - Toplam ( 0 ) Yorum Yapıldı.

Adınız *

Yorum Yaz

yükleniyor...

 Yorumlar

Henüz Yorum yapılammış. ilk yorumu yapan siz olun...

Yazarlar