Facebook ta paylaştweet leGoogle Plus ile paylaş

Toplu İş İlişkileri-42: Uyuşmazlığın tespiti ve arabulucu seçiminde değişiklik

2.8.2013
Büyült
Küçült
Haberi Yazdır6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu (SETİSK) 2822 sayılı Kanunda belirtilen prosedürden çok daha farklı, zaman kaybına yol açmayan bir arabulucu tayin prosedürü öngörmüştür. Bu prosedürü iyi anlayabilmek için eski prosedürle karşılaştırmalı incelenmesinde yarar vardır. 

Yetki belgesini alan sendikanın 15 gün içinde yaptığı çağrının (SETİSK md.46/1) karşı tarafa tebliğ edildiği tarihten itibaren “altı iş günü” içinde taraflar toplu görüşmenin yer, gün ve saatini aralarında anlaşarak belirler ve bunu görevli makama yazı ile bildirir. Anlaşmaya varılamazsa, tutulan tutanak ile taraflardan birinin başvurusu üzerine, yapılacak ilk toplantının yeri, günü ve saati görevli makamca derhâl belirlenir ve taraflara bildirilir (SETİSK md.47/1). Buradaki önemli değişiklik, daha önce anlaşmaya varılamaması halinde taraflardan birinin “üç işgünü” içinde başvurması halinde görevli makamın “altı işgünü” içinde toplantı yer, gün ve saatini belirleyerek taraflara bildirmesi yerine (TİSGLK md.19); “üç” ve “altı” işgünlük sürelerin kaldırılarak, taraflardan birirnin başvurusu üzerine görevli makamca yapılacak ilk toplantının yer, gün ve saatinin “derhal” belirlenmesi ve taraflara bildirilmesidir.

    Bununla birlikte,  “toplu görüşme için kararlaştırılan ilk toplantıya taraflardan biri gelmez veya geldiği hâlde görüşmeye başlamazsa, toplu görüşmeye başladıktan sonra toplantıya devam etmezse veya taraflar toplu görüşme süresi içerisinde anlaşamadıklarını bir tutanakla tespit ederlerse ya da toplu görüşme süresi anlaşma olmaksızın sona ererse, taraflardan biri uyuşmazlığı “altı iş günü” içinde görevli makama bildirir. Aksi takdirde işçi sendikasının yetkisi düşer” (SETİSK md.49). Görüldüğü gibi, sendika tarafı toplantıya gelmesine veya toplu görüşmeye başlamasına rağmen 60 günlük toplu görüşme süresi içinde anlaşma sağlanamamış ise veya işveren taraf gelmemiş veya gelip de görüşme yapmamış veya görüşmelere devam etmemişse, 60 günlük sürenin bitmesini müteakip “altı işgünü” içinde “uyuşmazlık tutanağının” görevli makama “mutlaka” verilmesi gerekir. Aksi halde “altı işgünlük” süre içinde “uyuşmazlık tutanağının” verilmemesi “işçi sendikasının yetkisinin düşmesi” sonucunu doğuracaktır. Bunun gibi, eskiden olduğu gibi, işçi sendikası, çağrı tarihinden itibaren otuz gün içinde yapılacak olan ilk toplantıya gelmez veya aynı süre içinde toplu görüşmeye başlamazsa yine yetkisi düşecektir (SETİSK md.47/2). 

Uyuşmazlık yazısını alan görevli makam altı iş günü içinde taraflardan en az birinin katılımı ile veya katılım olmazsa resen, resmî listeden bir arabulucu görevlendirir. Tarafların resmî arabulucu listesindeki bir arabulucu ismi üzerinde anlaşma sağlamaları hâlinde, belirlenen kişi görevli makam tarafından o uyuşmazlıkta arabulucu olarak görevlendirilir. Görüldüğü gibi, doktrinde “gönüllü arabuluculuk” olarak da adlandırılan toplu görüşmelerin başlamasından itibaren 30 gün içinde anlaşma olmazsa bir tarafın başvurusuyla Bölge Müdürlüğü aracılığı ile arabuluculuk faaliyetinin başlatılması olanağı kaldırıldığı gibi; 60 günlük süre içinde anlaşma olmaması halinda İş Mahkemesi aracılığı ile arabulucu tayini usulü de kaldırılmış olmaktadır (TİSGLK md.22). Aynı şekilde, burada getirilen önemli bir yenilik de arabulucunun görevli makam huzurunda belirleneceği toplantıya her iki tarafın da gelmemesi halinde resmi arabulucuyu görevli makamın resmi listeden “re’sen” görevlendirmesidir. Daha önce mevcut olmayan bu düzenleme, hem bir boşluğu doldurmakta hem de arabulucu seçiminde fazla zaman kaybının önüne geçmektedir.

Nihayet, kanuni grev kararı alınan bir uyuşmazlıkta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı uyuşmazlığın çözümü için bizzat arabuluculuk yapabileceği gibi bir kişiyi de arabulucu olarak görevlendirebilir (SETİSK md.60/7). Eski 2822 sayılı yasada da yeni 6356 sayılı yasada da Bakan’a grev ertelemesi sonrası tanınan bu yetki, yeni bir düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Doktrinde, grev ertelemesi sonrasındaki yetkisi yanında, Bakana istediği zaman erteleme öncesi de her greve müdahale yetkisi veren bu düzenlemenin şimdiden kuşku ile karşılandığını belirtmek isteriz. 

 

Her türlü hakkı saklıdır.

Yorumlar - Toplam ( 0 ) Yorum Yapıldı.

Adınız *

Yorum Yaz

yükleniyor...

 Yorumlar

Henüz Yorum yapılammış. ilk yorumu yapan siz olun...

Yazarlar
Website Security Test