Facebook ta paylaştweet leGoogle Plus ile paylaş

OMSAN'ın başarısının sırrı DNA’sında gizli

14.6.2015
Büyült
Küçült
Haberi Yazdır

OMSAN Genel Müdürü Osman Küçükertan, şirketin başarısının sırrını, “Finansal büyüme, operasyonel mükemmellik, inovasyon, tüm paydaşlar ile iyi ilişkiler içinde olma ve tüm bu unsurları bir arada tutan OMSAN DNA’sı yer almaktadır” cümleleriyle açıkladıGÖZLEM / GÜLÇİN KARAEGEMEN

Lojistik sektörünün önde gelen firmalarından biri olan OMSAN, 2015 yılında, Türkiye’nin ve lojistik sektörünün ortalama büyümesinin üzerinde büyüyerek gelirlerini yüzde 15 - 20 artırmayı hedefliyor. OMSAN’ı öne çıkaran en temel unsurun müşterilerine rekabet avantajı sağlayan yaratıcı lojistik çözümler sunmak olduğunu söyleyen Genel Müdür Osman Küçükertan ile sektörü ve OMSAN'ı konuştuk

OMSAN Lojistik’in kuruluşundan ve faaliyetlerinden bahseder misiniz? Hangi ülkelerde hizmet veriyorsunuz?

1978 yılında bir OYAK iştiraki olarak kurulan OMSAN Lojistik; uluslararası teknik standartlara sahip, farklı özelliklerde 1200 karayolu nakliye filosu, 340 swapbody ve 205 vagondan oluşan intermodal taşıma filosu, 2 helikopteri, 30.000 DWT büyüklüğünde kuru yük gemisi, 4.510 DWT büyüklüğünde pnömatik tahliye sistemine haiz çimento gemisi, 1100 onaylı tedarikçisi, yurtiçi ve yurtdışında toplam 900 bin metrekarelik kapalı ve açık alandan oluşan lojistik merkezleri ve 1250 çalışanı ile müşterilerine esnek, entegre lojistik hizmetler sunmaktadır. 

OMSAN,  otomotiv, demir çelik, çimento-inşaat, akaryakıt, tekstil, perakende, gıda ve iletişim sektörleri başta olmak üzere, birçok sektörün öncü firmalarına yurtiçi ve yurtdışı karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu taşımacılığı, depolama, dağıtım, antrepo yönetimi, ev ve ofis lojistiği, gümrükleme ve sigorta hizmetleri kapsamında lojistik hizmetler sunmaktadır. OMSAN, başta Avrupa olmak üzere dünyadaki birçok ülkeye en uygun lojistik çözümler ile ulaşmaktadır.    

Lojistik sektöründe birçok konuda öncü konumda bulunan OMSAN’ın, İstanbul'da Genel Müdürlüğü, İç Anadolu, Ege,  Akdeniz, Karadeniz ve Gaziantep’te Bölge Müdürlükleri, Fransa, Rusya, Romanya ve Fas'ta şirketleri, Almanya'da irtibat ofisi, İspanya'da OMFESA adıyla ortaklığı bulunmaktadır. AB normlarına sahip Türkiye’nin en büyük özmal ve tedarikçi filolarından birine sahip olan OMSAN, Türkiye’den Avrupa, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika arasında tüm taşıma modlarını etkin bir şekilde birleştirerek uluslararası komple - parsiyel taşımacılık ve depolama hizmetleri vermektedir.

2015 yılının ikinci çeyreği için yol haritanızda neler var? Gelecek dönem planlarınızı öğrenebilir miyiz? 

İlk küresel Türk lojistik şirketi olma vizyonu ile hareket eden ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan OMSAN; sektörde oluşan yeni fırsatlara paralel denizyolu ve demiryolu taşımalarının portföyündeki ağırlığını artırmayı, gemi, lokomotif ve müşterilerine özel vagon yatırımlarıyla intermodal taşımacılığın avantajlarını kullanarak, Anadolu’nun her köşesindeki müşterilerini Avrupa’nın tamamına en rekabetçi koşullarda ulaştırmayı hedeflemektedir. 

Türkiye’nin 81 iline dağıtım hizmeti veren ve kendi lojistik altyapısı ile dağıtım hizmeti sağladığı il sayısını 50’ye çıkaran OMSAN, yurtiçi yapılanmasını güçlendirmeye yönelik 2014 yılında kurduğu Gaziantep Bölge Müdürlüğü’nün ardından şimdi de yakın dönemde kurmayı planladığı Malatya Bölge Müdürlüğü ile Türkiye’nin tüm bölgelerinde kendi ofisleri ile varlık göstermeyi hedeflemektedir. Ayrıca OMSAN, Orta ve Doğu Avrupa’da sinerji yaratılabilecek şirket satınalma veya stratejik ortaklıklar kurulması hedefi doğrultusunda oluşacak fırsatları yakından takip etmektedir. OMSAN, 2015 yılında, Türkiye’nin ve lojistik sektörünün ortalama büyümesinin üzerinde büyüyerek gelirlerini yüzde 15 - 20 artırmayı hedeflemektedir. 

Öncelikle tercih ettiğiniz ve odaklandığınız bir pazar var mı?

OMSAN; yurtdışındaki yapılanması ile Türkiye’den Avrupa, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika arasında tüm taşıma modlarını etkin bir şekilde birleştirerek uluslararası komple-parsiyel taşımacılık ve depolama hizmetleri sunmaktadır. 

OMSAN’ın yurtdışı büyüme stratejisinin temelinde küresel bir şirket olma vizyonu doğrultusunda esnek ve entegre lojistik hizmetler sunmak yer almaktadır. Bu kapsamda OMSAN, her ülkenin yerel dinamiklerine göre esnek bir çalışma modeli stratejisi izlemektedir. Örneğin, ekonomisi gelişmekte olan Kuzey Afrika pazarına odaklanan OMSAN, burada mevcut gelişim fırsatlarını değerlendirmek amacıyla 2013 yılında Fas’ta OMSAN Maroc şirketini kurmuştur. 2014 yılında ise Fas’ta oto taşıyıcı yatırımı yapan OMSAN, Fas/Casablanca’da 45 dönümlük bir arazide 2 bin 300 araç kapasiteli bir araç parkında PDI hizmeti de sunmaktadır. OMSAN; yurtdışında yatırımlarına yön verirken ekonomileri gelişmekte olan, belirli bir demokratik olgunluğa sahip ve siyasi açıdan istikrarlı sayılabilecek ülkeleri tercih etmektedir.  Bu kapsamda OMSAN; Kuzey Afrika, Orta ve Doğu Avrupa, Asya ve Uzak Doğu’da bulunan çeşitli ülkelere yönelik iş ve yatırım fırsatlarını yakından takip etmektedir.

    

Türkiye, lojistik sektöründe önemli hedefler koydu? Türkiye’nin lojistik geleceğini değerlendirir misiniz?

Araştırma firmaları tarafından yapılan çalışmalara göre Türkiye’de lojistik sektörünün toplam büyüklüğünün yaklaşık 300 milyar TL olduğu ve 3PL hizmet sunan lojistik firmaların ise bu pazardan aldığı payın yaklaşık 24 milyar TL olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’nin genel ekonomik durumu ile lojistik sektörünün büyüme oranları birlikte incelendiğinde lojistik sektörünün genel ekonomiden daha hızlı büyüdüğü görülmektedir. Dünya Bankası Küresel Lojistik Performans Endeksi’nin 2014 yılı sonuçlarında ülkemiz 160 ülke arasından 30. sırada bulunmaktadır. Ayrıca Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı’nda, öncelikli dönüşümü planlanan 9 sektörden biri lojistik ve ulaştırma olmuştur.

2015 yılında, firmaların dış kaynak kullanım oranlarının artması ve lojistiğin rekabet avantajı yaratmadaki rolünün anlaşılmasıyla birlikte sektörde büyümenin devam etmesi beklenmektedir. Diğer taraftan sektörde önümüzdeki dönemde özellikle yabancı lojistik firmalarının katalizörlüğünde satın almaların artacağı da öngörülmektedir.

Sektörün büyümesinin önündeki engeller nelerdir?

Türkiye’de lojistik sektörü Türkiye ekonomisinin de üzerinde bir büyüme ivmesine sahip olsa da ülkemizde sektörün büyümesine engel bir takım etkenler bulunmaktadır. Karayolu taşımacılığı kapsamında Gümrük Yönetmeliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği sisteminde yapılan değişikler şu an için sektördeki en önemli gündem maddelerinden biridir. Bunun dışında altyapı eksikliklerinden kaynaklanan verimsizlikler, hukuki altyapı eksiklikleri, mevzuatların getirdiği bürokratik engeller, lojistik konusunda eğitimli işgücünün azlığı ve teknolojinin yeterince etkin kullanılamaması karşımıza çıkan diğer zorluklar arasında sayılabilir. Ayrıca, geçiş belgesi, kota ve vize sorunları ile yüksek otoyol vergilerinin varlığı lojistik hizmeti sunan şirketlerin işini zorlaştırmaktadır. Bu doğrultuda sektörün kamu kurum ve kuruluşlarından en büyük beklentisi sektöre yönelik kolaylaştırıcı mevzuat değişikliklerinin gerçekleştirilmesi ve sektörde faaliyet gösteren tüm firmaların mevzuata tam olarak uymalarının sağlanmasıdır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında tam bir koordinasyon sağlanması ve buna bağlı olarak sektördeki uluslararası gelişmelerin göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin alınması beklenmektedir. 

Lojistik sektörüne baktığımızde OMSAN'ı diğer lojistik firmalarından bir adım öne çıkaran nedir?

Türkiye’de lojistik firmaları sermaye yapıları, ciroları ve verdikleri hizmetler açısından farklılıklar göstermektedir. OMSAN, nitelikli insan kaynağı, 37 yıllık sektör deneyimi, tüm taşıma modlarında özmal araçlarıyla hizmet verebilme becerisi ve yaygın hizmet ağı ile müşterilerinin rekabette bir adım önde olmasını sağlayan lider bir lojistik firmasıdır. OMSAN’ı öne çıkaran en temel unsur müşterilerine rekabet avantajı sağlayan yaratıcı lojistik çözümler sunmasıdır. OMSAN’ın buradaki başarısının arkasında finansal büyüme, operasyonel mükemmellik, inovasyon, tüm paydaşlar ile iyi ilişkiler içinde olma ve tüm bu unsurları bir arada tutan OMSAN DNA’sı yer almaktadır. OMSAN DNA’sı, OMSAN’a özgü olan ve rakipler tarafından kopyalanması güç olan tüm temel yetkinliklerimizi içermektedir. 

OMSAN’LA ARABAM TATİLDE

2010 yılında başlatmış olduğu ve aracını tatil yolunda kullanmak istemeyenlerin yardımına koşan 'OMSAN’la Arabam Tatilde' hizmetini mayıs ayı itibari ile İstanbul ve Ankara’dan; Bodrum, Antalya, İzmir ve Dalaman çevresine tatile gideceklerin hizmetine sunmaya başladı. Tatil severler, her yıl olduğu gibi bu yıl da uzun ve yorucu yolculuklar yapmak zorunda kalmayacak, kendileri uçak konforuyla tatile giderken, araçları OMSAN güvencesiyle taşınacak. İstanbul ve Ankara’dan; Bodrum, Antalya, İzmir ve Dalaman arası taşıma fiyatı aracın kasko değerine göre değişen taşıma sigortası bedeli ve KDV hariç olmak üzere, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da tek yön 450 TL’den, gidiş–dönüş ise 720 TL’den başlıyor.  Aracını OMSAN güvencesiyle taşıtmak isteyenler 0216 458 54 44 nolu Arabam Tatilde Çağrı Merkezi’ni arayabilir, bu hizmet ile ilgili gelişmeleri www.arabamtatilde.com.tr, Facebook ve Twitter sayfalarından takip edebilirler.

    

 

Her türlü hakkı saklıdır.

Yorumlar - Toplam ( 0 ) Yorum Yapıldı.

Adınız *

Yorum Yaz

yükleniyor...

 Yorumlar

Henüz Yorum yapılammış. ilk yorumu yapan siz olun...

Diğer Haberler

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Hizmetler Sektörleri Grubu Kasım ayı toplantısına Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık katıldı.

KSO ve TÜRKLİM iş birliğiyle açılan 'Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi'nde verilecek eğitimlerle limancılık sektörü için nitelikli iş gücü yetiştirilecek.

OMSAN Denizcilik, aldığı “Gemi Acenteliği Yetki Belgesi” ile denizyolu taşımacılığında kesintisiz hizmet sunuyor

Denizli'den sonra demiryolundaki ikinci lojistik terminalini 2014 yılında Aydın Efeler'de yaşama geçirerek sektörde önemli bir yatırıma imza atan Günaydın Group, Aydın...

Dünyanın lider posta ve lojistik grubu Deutsche Post DHL, 2020 Stratejisi çerçevesinde gelişmekte olan pazarları gelecekteki büyümesinin temel taşlarından biri olarak ...

Milas-Bodrum Havalimanı yaz sezonuyla birlikte uçuş ağını yeni havayollarıyla genişletmeye devam ediyor. Ukrayna merkezli havayolu şirketi Bravo, Ukrayna’nın başkenti ...

Arkas’ın filosu yeni aldığıM/V Cinzia A, M/V Teoman A gemilerinin de katılımı ile birlikte son bir yılda % 50 büyüdü.Bu alımla filosundaki konteyner gemisi sayısını 46...

Yazarlar
Website Security Test