Facebook ta paylaştweet leGoogle Plus ile paylaş

İzmir’de kadının sesi gür; ve umut dolu!..

18.11.2019
Büyült
Küçült
Haberi Yazdır

Her biri farklı meslek gruplarında ve kendi alanlarında elde ettikleri başarılar ile anılan kadın girişimciler GÖZLEM'in sorularını yanıtladı.

EDA EBRU NANECİ

Her biri farklı meslek gruplarında ve kendi alanlarında elde ettikleri başarılar ile anılan kadın girişimciler… Bazı isimler ise sektörü açısından kadın çalışanın olmadığı mesleklerde erkek çalışanların işvereni ya da o kuruluşların başında. Tüm bu kadınların ortak bir özelliği var; pes etmemek! Toplumun getirdiği dayatmalara karşı durarak büyük başarılar elde etmiş ve alanlarında isim yapmış kadın girişimciler, iş hayatlarına dair notlarını bizlerle paylaştı. Kadın girişimcilere iş kadınının dünya, Türkiye ve İzmir’deki durumunu, kadın girişimcilerin önünü açmak için yapılması gerekenleri, teşvik programlarını, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığı, kadın-erkek çalışanların başarı oranlarını ve aldıkları desteği sorduk. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysel Öztezel, İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) Kadın Meclis Üyeleri, Kadın Komite Üyeleri ve Başkanları anlattı. Cevaplar bugünden yarına umut doluydu!..


Aysel Öztezel (TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı)

21. yüzyıldayız, dünyada kadın cumhurbaşkanları, başbakanlar, CEO’lar, bilim kadını, siyasetçi, iş kadını, başarı öyküsü yazan kadın girişimci var. Buna rağmen, ne yazık ki ülkemizde kadının ekonomik gücü istediğimiz noktaya gelmedi. Türkiye’de kadın istihdamı artıyor ancak, orta ve üst düzey kadın yönetici sayısında paralel bir artış görülmüyor. Neden derseniz? Kadın işgücü arzını kısıtlayan ataerkil zihniyeti göz önünde tutmak gerekir. Toplumdaki “cinsiyet” temelli düşünce kalıpları kadınların iş yaşamına katılımları önündeki en büyük engel. Türkiye genelinde kadın girişimcilerin oranı yüzde 8. Kadınların kurduğu işletmelerin ömrü kısa oluyor, işletmelerin yüzde 85’i 3 yıl içerisinde kapanıyor. Araştırmalardan da biliyoruz ki, kadın işletmeleri, çoğunlukla kendi çabaları veya aile desteği ile kurulmakta, çoğu zaman ortağı, eşi ya da ailesi olmaktadır. Kadınlarımız, sermaye eksikliği gibi ana sorunlarla mücadelede yalnız kalıyorlar. Ülkemiz, küresel cinsiyet eşitliği sıralamasında 144 ülke içinde 131’inci sırada. Kadınlar yaşadıkları toplumun ve ülkenin ekonomik statüsünü değiştirebilecek güce ve azme sahipler. Kadınlar ekonomik olarak güçlendikçe, kadına şiddete karşı duruşları da güçlenecektir. Bizler ülkemizin, şehrimizin aydınlık yüzü olarak rol model olarak hizmet veriyoruz. Biz erkeklerden farklı olarak; kolay ilişki kuran, işe sımsıkı sarılan, özenle yaklaşan, yeniliğe açık girişimcileriz. Kadına yönelik pozitif ayrımcılık konusunda bize vizyon kazandırmış, dünya çapında bir liderin önderliği ile yolumuza devam edeceğiz. Avrupa ülkelerinin çoğunda kadınların seçme seçilme hakkı yok iken, Atatürk bu hakkı Türk kadınına vermiştir. Toplumun ve sağlıklı nesillerin gelişmesi için her alanda kadınlara pozitif ayrımcılık sağlanmalı ve desteklenmeli diye düşünüyorum. Toplumsal eşitlik ile sorunların azalacağı kanısındayım.

Nuray Eyigele İşleyen (İZTO Meclis Üyesi)

Dünyanın en güçlü kadınları listesine baktığımız zaman Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD’deki kadınların listenin tamamına yakınını oluşturduğunu görüyoruz. Bu listeye Türkiye’den girebilen kadınların ticaret ve sanayi kuruluşlarının köklü ailelerinden geldiği anlaşılıyor. Kadınlar girişimcilik yoluyla kendi ekonomilerine, toplumlarına ve istihdama önemli katkı yapabilir. Bu nedenle kadın girişimciliğini teşvik etmek çok önemlidir. Biz İzmir’de yaşayan kadınlar olarak kadın girişimci sayısını yeterli görmesek de ülke ortalamasının üzerinde olduğunu düşünüyorum. Potansiyel kadın girişimcilerin teşvikler hakkında iyi bilgilendirilmesi gerekir. Kadınlarımıza teşvikleri nasıl kullanmaları gerektiği konusunda danışmanlık hizmeti verilmelidir. Girişimci olacak gençler önce gözlemci olmalıdırlar. Doğru alana yönelmelidirler. Erkeklerden de kadınlardan da destek görüyorum. Kadınlarımızla örgütlü bir mücadele veriyoruz. Dernek kurduk. Bu derneğimizin en önemli hedefi iş hayatında kadınların birbirlerini desteklemeleri ve önünü açmak. Müdürü olduğum kurumda kadın veya erkek cinsiyet ayrımı yapmıyoruz. Adil temsil gücü için kontenjanlar ayrılmalıdır. İş hayatında liyakat önemlidir. Bu liyakati kazanması için kadınların prangaları kırılmalıdır.

Güler Handan Baransel (İZTO Mücevher, Saat ve Hediyelik Eşya Grubu Meslek Komitesi Başkanı)

Eğitim seviyesi yükseķ bölgelerde kadınlar daha aktif. Biz bu konuda İzmir'de daha şanslıyız. Türkiye’de özellikle yönetici kadrosu ve siyaset olarak çok eksik olduğumuzu düşüyorum. Teşvikleri yeterli bulmuyorum. Gençler ise çalışma hayatına girebilmek için yılmadan her kapıyı çalmalı ve kendini sürekli geliştirmeli. İş yaşamımda kadınlardan daha çok destek alıyorum. İş yerimdeki çalışan bazında bakarsak başarı oranları eşit diyebilirim. Herkes kendi işini elinden geldiğince yapıyor. Kesinlikle kadınlara her alanda yer verilmeli. Hangi işte olursak olalım, oraya düzen ve huzur getiriyoruz. Kadınlara kontenjan verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü erkek egemen toplumda yaşıyoruz. İş yaşamındaki yerimizi bile erkekler belirliyor. Sayımız arttıkça ya da eşit sayıya ulaştığımızda kontenjana gerek kalmaz.

Jülide Büyükdemirel (İZTO Kişisel Bakım, Güzellik Salonları, Kuru Temizleme ve Diğer Faaliyetler Grubu Meslek Komitesi Üyesi)

İş kadınının dünyadaki ve Türkiye’deki yerini, giderek artan sayımızı başarı şeklinde değerlendiriyorum. Çalıştığım sektörün kadın yoğunluklu bir sektör olması nedeniyle, bu sektöre işgücü yetiştiren bir eğitim kurumu olarak artan bir ivme görüyorum. Kadına verilen teşvik sayısı ve miktarını çok yetersiz buluyorum. Kredi ve finansman desteklerinin işin ehli olunması kaydıyla arttırılıp kolay ulaşılabilir olmasını savunuyorum. Sahibi olduğum işyerinde tümüyle kadın personelle çalışıyorum. Kadını ve erkeği sektörel destek olarak eşit oranda gördüğümü söyleyebilirim. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmalı. Bugüne kadar erkek egemen toplumda en azından eşitlik sağlanana kadar buna taraftarım. Kadın sayısında zorunlu kontenjan getirilmeli.

Emre Pınar Kılıç (İZTO Mesleki Bilimsel ve Teknik Faaliyetler Grubu Meslek Komitesi Üyesi)

Dünya konjonktüründe kadınlara ilham verebilecek pek çok kadın girişimci ve iş kadını bulunuyor. Erkek egemen bir toplum olan ülkemizde, son dönemlerde kendi ayakları üzerinde güçlü şekilde durabilen ve rol model olan iş kadını sayısının artışı sevindirici ve bizler için rehberlik niteliğinde değerli. İzmir’in birçok konuda sahip olduğu yüksek farkındalık, iş kadınlarına da yansıyor. İzmirli iş kadınları, güçlü topukları ile iş hayatının kalbinde güzel işler yapıyor. Türkiye’de kadın girişimcilerin önünü açmak için ilk önce kadın-erkek eşitliği olgusunun toplum açısından tekrar tanımlanması gerekiyor. Bu açıdan ülkemiz için kadın odaklı teşviklerin artması gerekmektedir. Genç girişimcilere vereceğim tavsiye, kendi yolunuzda ilerlerken; diğer girişimcilere de ilham kaynağı olabileceğinize inandığınız işler için risk alın. Cinsiyetçi bir bakış açısının çok ötesinde kendimi “İş İnsanı” olarak tanımladığım için danışmanlık hizmeti verdiğim firmalardaki diğer iş insanları ile eşitlik esasına dayalı bir platformda, katma değeri yüksek işler yapıyoruz. Bazı meslek grupları kadın işi- erkek işi olarak ayrıştırılmış tabulara sahip olsa da fiziksel ve ruhsal olarak kadınların başaramayacağı bir meslek yoktur. İş hayatında başarı bireyin kişisel performansı ile alakalı bir durum. Ancak duygusal zeka, empati yeteneği ve güçlü iletişim kabiliyeti açısından erkelerin, kadınlardan öğreneceği çok şey var. Temsil yetkisi verilmesi hususunda kadın kontenjanının olması, toplumun kadın önderliğinde yapılan işlere güvenoyunun tam olmadığını hissettiriyor. Pozitif ayrımcılığı da kadının güçsüzlüğünü pekiştiren bir söylem olarak görüyorum. Maalesef ülkemizdeki kadınların toplumdaki konumu nedeniyle de pozitif ayrımcılık bir gereklilik. Bu çalışmalar kadın sorunlarına yönelik çözüm önerilerinin de cam tavanı aşamadığını göstermektedir.

Jülide Tutan Hergül (İZTO Meclis Üyesi)

İzmir’de yaşayan iş kadınlarının Türkiye’deki diğer illere göre eşitlik ve iş fırsatları yönünden daha şanslı oldukları bir gerçektir. Dünyaya bakacak olursak ülkelere göre farklılıklar göstermektedir. Örneğin; İsveç’teki bir iş kadınıyla Afganistan’da iş yapmaya çalışan bir kadının durumu bambaşkadır. Kadın girişimcilerin iş hayatında daha aktif rol almaları için konularıyla ilgili eğitim almalarını, annelikle iş hayatını paralel yürütebilmelerini, şirket kurarlarken verilen devlet teşviklerini ve uygun kredileri araştırıp faydalanmalarını öneririm. Devlet teşviklerinin ve farklı destek kredilerinin arttırılması kadın girişimcilerin gelişiminde etkili olacaktır. Genç girişimcilerin ise; cesaretlerini kaybetmemeleri, araştırmaktan vazgeçmemeleri, zaman ve stres yönetimi gibi konularda eğitim almaları önemlidir. İş hayatımda kadınlardan ve erkeklerden eşit düzeyde destek gördüğümü söyleyebilirim. İzmir’de iş hayatında istihdam edilen kadın sayısı artsa da yönetici pozisyonunda iş kadını hala çok az. Yönetimlerde hem eşitlikçi temsiliyet hem de liyakat şart. İzmir iyi eğitim görmüş, kariyerinde başarılı birçok iş kadınına sahip şanslı bir kent. Ne pozitif ne negatif her türlü ayrımcılığa karşı bir yaklaşımla ön yargıların kırılması gerektiğine inanıyorum. Fakat Einstein’ın sözünde olduğu gibi; “Ön yargıları kırmak atom çekirdeğini kırmakla eş değer.”

Fatma Bedia Karaman (İZTO Yük Taşıma ve Antrepo Grubu Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı)

İzmir gelişmiş ülkelerdeki kadınların iş hayatındaki yaşantısının seviyesinde ve refahında bir şehir. Lojistik sektöründe işverenim. Ayrımcılığa uğramadan çalışabiliyorum. Kadınlara verilen teşviklerin arttırılması gerekiyor. Kobi bazında, küçük esnafa yönelik teşvikler veriliyor. Ticaret odaları, esnaf odalarıyla birlikte bu konuda bir fon oluşturulabilir. Genç girişimciler ise dirayetli olmalı. Erkek çalışanlarımdan da müşterilerimden de güzel geri dönüşler alıyorum. Bir kadın olarak yaptığım işi takdir ediyorlar. Türkiye’de kadın erkek ayrımı yavaş yavaş kırılıyor. Yıllardır erkeklerin olduğu komitede bir kadın olarak görev alıyorum. Bu bile aslında kırıldığının bir nebze olsun göstergesi. Kadınlar daha planlı, programlı çalışıyor. Takip yetenekleri ile de çok daha güzel sonuçları beraberinde getirdiklerini düşünüyorum.

Mukaddes Başakcı (İZTO Lastik, Akümülatör ve Motorsiklet Grubu Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı)

Kadınlar özellikle Ege Bölgesi’nde rahatlıkla ticaret yapabiliyorlar. Girişimci kadınlar için maddi, manevi teşviklerin arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Destek ve teşvikleri yetersiz buluyorum. Ben Bergama’nın köyünden geldim. Benim gibi köyde yetişip ailesi dışında hiçbir teşvik almayan bir kadın bugün bu konumda ise; bence kadınlara imkan verildiğinde başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bağlı bulunduğum otomotiv sektöründe 50 personelimizden sadece 10’u kadın. Bu oranın yüzde 50’si ya da daha fazlasının kadın çalışan olmasını isterdim. Maalesef ki Türkiye şartları bir kadının sanayi bölgesinde çalışmasına olanak tanımamaktadır. Özellikle başarılı iş kadınlarının Meclis’te, özel ve kamu kurumlarında, meslek komitelerinde, bölgesel ve yerel yönetimlerin idari yapılarında ağırlıklı olarak yer alması gerektiğini düşünüyorum.

Ayşe Şöhret Erçeltik (İZTO Hırdavat Grubu Meslek Komitesi Başkanı)

İzmir’de iş kadınlarının ticaret hayatında temsilde geride bırakıldığını düşünüyorum. Türkiye’de kadın girişimciler için teşvikler yeterli hale getirilmeli ve çalışma alanları mutlaka artırılmalı. Mevcut teşvikler çok az veya çok küçük bireysel destek olarak kalıyor. Genç girişimciler ise hedeflerini uzun vadeli ve gerçekçi planlamalı aceleci davranmamalıdır. Kısa yoldan sonuca ulaşmak hedefte olmalı ama süreklilik de göz ardı edilmemelidir. Çalışma alanımızı eşimle birlikte kurduk ve geliştirdik. Çalışanlarımızdan da bu şekilde destek aldık ve destek olduk. Karşımdaki kişinin başarısını cinsiyeti ile değil, görevini doğru yapmasına göre değerlendiririm. Kadınlara meclislerde, komisyonlarda ve siyasette kesinlikle kontenjan verilmeli. Erkeklerin bu kadar egemen olduğu ülkemizde başka şekilde temsilde eşitlik sağlanamaz.

Firdes Gamze Örün (İZTO Posta ve Kurye Faaliyetleri Grubu Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı)

Erkeğin egemen olduğu bir toplumda kadın işveren olarak zorluklar çekiyoruz ama aşmak isteyen kadın, aşabiliyor ki ben aştığıma inanıyorum. Kargo sektöründeyim. Erkek egemen bir sektör. Erkeklerden çok daha başarılı işler çıkarabildiğimizi görüyoruz, kadın isterse her şeyi yapar. Kadınlara verilen teşvikleri yeterli buluyorum ama bu konuda bilgisi olan kadın sayısının az olduğunu düşünüyorum. Genç kadın girişimciler ise sevdikleri işi yapmalı. Şu an gençlerin tercihinde başta gelen kriter, alacakları ücret oluyor. Ancak seçim yaparken başarılı olabilecekleri meslek ön planda tutulmalı. Eşit oranda destek görüyorum. Kadınlara kontenjan verilmeli. AK Parti il yöneticisiyim ve 17 yıldır siyasetteyim. Maalesef diğer alanlarda olduğu gibi bu alanda da erkek sayısı fazla, kadınlara yeterli kontenjan verilmiyor. Verilmeli.

Her türlü hakkı saklıdır.

Yorumlar - Toplam ( 0 ) Yorum Yapıldı.

Adınız *

Yorum Yaz

yükleniyor...

 Yorumlar

Henüz Yorum yapılammış. ilk yorumu yapan siz olun...

Diğer Haberler

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), Bilgisayar Mühendisleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile işbirliği protokolü imzaladı.

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), haziran ayı toplantısı Kişisel Marka Yaratıcısı İrem Sefa Yayımlar katılımıyla internet üzerinden gerçekleşti.

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) haziran ayı üye toplantısında, Teknoloji ve İnsan Kolejleri kurucusu, eğitimci ve yazar Zeynep Dereli’yi online olarak ağırladı.

Türkiye’nin ilk kadın köy pazarı olma özelliği taşıyan ‘Antalya Köy Pazarı’, Koronavirüs salgınını önleyici tedbirler kapsamında geçici süreyle faaliyetlerine ara veri...

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İzmirli kadınları bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampına davet ediyor.

EGİKAD’ın online olarak düzenlediği, Avukat Rebia Rezzan Özduran’ın konuşmacı olarak katıldığı ''Fırtına Dindiğinde'' konulu toplantı yapıldı. Toplantının açılışında k...

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) düzenlediği online toplantılarla Covid-19 sürecinde salgın sonrası değişmesi beklenen ekonomik ilişkileri ve yeni normali alanında ...

Yazarlar
Website Security Test